home | intro | businesses | successes | currency | starter kit | publicity | other hours | archives

Svenska Dagbladet ONSDAGEN DEN 14 AUGUSTI 1996 Gunilla Farninger

Egen valuta stärker lokale ekonomin

Staden lthacas invånare litar på egna pengar * Bytessystem värt mer än dollar

ITHACA, New York (SvD) *Peter Burgevin travar upp grönsaker, kött, fullkornsbröd och biodynamiska frukostflingor på disken. - Det blir 37:50, säger expediten. Eller bar du hours?

Peter tar fram en bunt sedlar och Iämnar 35 dollar och en kvarts Ithaca hour till expediten.

Platsen är Greenstar Supermarket, en kryddoftande livsmedelshall där högtalarna spelar Bob Marley och kunderna väljer bland lokalt odlade grönsaker, färdigiagad mat som tofuburgare med böngroddar och näringsriktiga matvaror av alla slag. Inga Kelloggs cornflakes eller Krafts marshmallows så långt ögat når.

Mångaavdem, precis som Peter, använder Ithaca hours som en del av betalningen. Greenstars anställda får också en del av 1önen i hours. Sedlama finns i fyra valörer och har inskriptionen "In Ithaca vi trust", till skilinad från dollarsedlarnas "In God we trust".

Riktiga pengar

Ithaca hours är riktiga pengar, fullt laglig valuta, med den skillnaden att de går att avyttra enbart i Ithaca, en universitetsstad med en befolkning på 30 000 i nordvästra New York State. Som första samhälle i USA bestämde sig Ithaca 1991 för att etablera sin egen, helt lokala valuta, för att bidra till att starka den lokala ekonomin.

-Jag använder Ithaca hours, dels för att de är värda mer än stöder småföretagare här på orten, i stället för att hamna i en bank i New York City och investeras på börsen, säger Greg Spence, kassör på Greenstar. En hour, det vill säga timme, är värd 10 dollar (67 kronor). Enheten är baserad på vardet av en timmes arbete, därav namnet Ithaca är en av många orter i regionen som bar sett välbetalda arbetstillfällen i industrin försvinna söcerut, och ersättas av underbetalda servicejobb. Arbetslösheten på 3,1 procent är den lägsta i delstaten, men andelen yrkesverksamma som lever under existensminimum är bland det nögsta i landet. - Det är - många som bar två heltidsjobb) för att kunna dra in 15 000-20 000 dollar (100 000-130 000 kronor) om året, säger Ithacas borgmästare Alan Cohen, en av dem som stöder Ithaca hours. Ur det perspektivet har Ithaca hour ytterligare en fördel, eftersom en hour, motsvarande 10 dollar, är ersättning för en timmres arbete jämfört med minimilönen på 4,25 dollar.

Peter Burgevin är ett typiskt exempel på de som använder sig av valutar: han har ett fast jobb som sjukskoterska, men knacker extra med skogsröjning och plogning, och tar emot Ithaca hours som betalning. -

Egentligen år det ett slags bytessystem, dlr en tandläkare kan laga ett hål mot några timmars workout på ett gym, eller en snickare laga ett trasigt balkongräcke,- som delbetalning för dagisavgiften. Systemet med sedlar gör systemet mer flexibelt, samtidigt som värdet av arbetet staannar i det lokala samhället.

XXXXXX inte bara var som helst i landet, utan till och med utomlands, och det utarmar den lokala ekonomin, Sager Cohen. Exakt hur mycket Ithaca hours faktiskt bar bidragit till att förbättra ekonomin eller förhindra affärsverksamhet från att försvinna från orten är det ingen som vet, men känslan är att det bar gett en välbehövlig skjuts till den lokala företagar-

-En hel massa småföretagare, alltifrån butiksägare till kiropraktor och fiollärare har startat eller fortsatt att driva verksamhet här, och manga av dem litar sig huvudsakligen till Ithaca hours som betalningsmedel,

sager Cohen.

Initiativtagare till Ithaca hours är Paul Glover. Han har ett brokigt förflutet, senast som journalist. Det var i denna roll XXXXXXX

tan, efter att med hjälp av ett stipendium för grävande journalister studerat möjligheterna motverka den ekonomista utarmning som har drabbat stora delar av

nordvästra New York och med att industrier flyttar söderut för att minska lönekostnadema.

Han blev sA fascinerad av de positiva framtidsutsikter han såg i idén med en lokal valuta att han beslöt för att helt enkelt starta en själv, och så kom Ihtaca hours till.

Själv vägrar han att ställa upp på bild och drar sig helst undan uppmärksamheten kring hans person, eftersom han menar att det motverkar hela syftet med valutan, de kollektiva insatserna. Avsikten med Ithaca hours air att motverka den växande utarmningen av även mindre samhällen som gör folk arbetslösa, och skapar en värld av våld och knark, säger han.

-Valutan har stöd fran ledande ekonomiska institutioner på orten, som en av de största bankerna och den lokala handelskammaren. - Det är naturligtvis många som ar motståndare till Ithaca hours av praktiska skal, eftersom det innebär att tillgångarna binds i en begränsad lokal ekonomi, men det år det som är hela poängen, säger Linda Daybell, ordförande i handelskammaren.

Tvångsmässig shopping

Greenstar är bara en av de over 1500 butiker och företag som tar emot Ithaca hours. Hittills har motsvarande 60 000 dollar getts ut i Ithaca hours, som skapat handel till ett värde av 1,5 miljoner dollar. Sedan Ithaca hours etablerades har över 800 samhällen i USA, Kanada och Mexiko visat intresse för att starta sin egen valuta, och Paul Glover har fullt er han den lokala valutan Ithaca, som bara gAr aft avytt- upp

med att ge råd och vägledning.

- Det kommer aldrig att bli ett alternativ till dollarn, men det är ett litet bidrag till att motverka den desperation och tvångsmaässiga shopping som håller på förstöra vår jord, avslutar han.

home | intro | businesses | successes | currency | starter kit | publicity | other hours | archives

Designed and Maintained by DigitalFLASH • Revised
Ithaca Money banner by
Public Communications, Inc.